Digiqole v1.1.8 – News Magazine WordPress Theme

03/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: trippleS

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.8

File size: 7.8 MB

Cập nhật: 03/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Digiqole v1.1.8 là một chủ đề WordPress đơn giản, dễ sử dụng cho Newsportal, trang Tạp chí, Công ty nhỏ và Tin tức kinh doanh. Chủ đề Tạp chí Tin tức tuyệt vời này được xây dựng với khung Bootstrap4, Elementor Builder, các biến thể nhà độc đáo cho một Trang web Tạp chí Tin tức hoàn hảo.

Viết một bình luận