DHVC Form v2.2.42 – WordPress Form for WPBakery Page Builder

11/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: SiteSao

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.42

File size: 3.0 MB

Cập nhật: 11/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

DHVC Form v2.2.42 là Trình quản lý biểu mẫu mạnh mẽ cho Visual Composer cho phép bạn tạo và quản lý biểu mẫu rất dễ dàng. Bạn có thể tạo các biểu mẫu phức tạp như biểu mẫu Đặt phòng hoặc chỉ là một biểu mẫu Liên hệ đơn giản hoặc biểu mẫu Đăng nhập / Đăng ký với phần tử biểu mẫu kéo và thả mà không cần chạm vào một dòng mã.

Viết một bình luận