Custom Scrollbar v1.0.3 – WordPress Plugin Scroller

02/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: merkulove

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.3

File size: 894.7 KB

Cập nhật: 02/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Custom Scrollbar v1.0.3 là Plugin WordPress giúp bạn tạo một thanh cuộn đẹp cho mọi yếu tố có thể cuộn hoặc toàn bộ trang WordPress. Custom Scrollbar được thiết kế rõ ràng để tùy chỉnh thanh cuộn trên trang web WordPress của bạn. Plugin WordPress này biến một thanh cuộn trình duyệt gây phiền nhiễu thông thường thành một điều khiển cuộn cách điệu đáng yêu.

Viết một bình luận