Crowdngo v1.0.1 – Fundraising Charity WordPress Theme

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ApusTheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.1

File size: 16.3 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Crowdngo là một Theme từ thiện WordPress sạch sẽ phù hợp với tất cả các loại hình từ thiện, gây quỹ, NonProfit, NGO và các trang web từ thiện phi lợi nhuận khác vì đây là một chủ đề tuyệt vời sẽ tạo ra một mô hình và trang web chuyên nghiệp cho mọi nhu cầu của bạn. Chủ đề bao gồm một plugin quyên góp thú vị, cho phép bạn tạo nguyên nhân, đóng góp (sẵn sàng PayPal) và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận