Cost Calculator v2.2.3 – WordPress Plugin

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: BoldThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.3

File size: 1.9 MB

Cập nhật: 07/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Cost Calculator v2.2.3 là một plugin dự báo / giá dự án / dự án đơn giản, sạch sẽ, cho phép bạn dễ dàng tạo các biểu mẫu báo giá hoặc dự toán giá cho trang web WordPress của mình. Các biểu mẫu trích dẫn và ước tính giá cho khách hàng của bạn biết về tính toán chi phí dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn dựa trên.

Viết một bình luận