Cool Timeline Pro v3.0.1 – WordPress Timeline Plugin

Phát hành: CoolPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.0.1

File size: 6.1 MB

Cập nhật: 13/05/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Cool Timeline Pro v3.0.1 là một plugin dòng thời gian WordPress nâng cao hiển thị dòng thời gian lịch sử cuộc sống của bạn hoặc dòng thời gian câu chuyện của công ty bạn theo thứ tự thời gian theo chiều ngang hoặc dọc đáp ứng dựa trên năm và ngày của bài đăng của bạn. Cool Timeline Pro v3.0.1 là plugin tốt nhất để tạo ra một chủ đề dòng thời gian . Bạn cũng có thể chuyển đổi các bài đăng trên blog của mình thành dòng thời gian blog bằng cách sử dụng plugin tạo mẫu dòng thời gian tuyệt vời này.

Cool-Timeline-Pro

Danh sách tính năng

 • Cool Horizontal and Vertical Timeline
 • Awesome Company Timeline
 • Blog Posts Timeline
 • Step by Step Tutorial Timeline
 • Program History
 • Your Company Storyline
 • Events Timeline
 • Life Stories/Timeline
 • Life Achievements
 • Personal Timeline
 • Author Biography Timeline
 • Product updates Timeline
 • Company History Timeline
 • Content Timeline
 • Startup Storyline

Bình luận