Cookie Plus v1.3.6 – GDPR Cookie Consent Solution

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CodexHelp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.6

File size: 4.5 MB

Cập nhật: 12/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Cookie Plus là một giải pháp tốt nhất cho sự đồng ý của GDPR Cookie – La mejor solución para el oblimiento de cookies RGPD. Cookie Plus là một giải pháp đồng ý hoàn toàn GDPR Cookie cho WordPress.

Viết một bình luận