Cloux v1.1 – Game & Gaming Theme WordPress

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: GloriaThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 7.3 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Cloux là một chủ đề trò chơi WordPress đa năng. Danh sách trò chơi, công khai trò chơi, đánh giá, blog, cửa hàng, eSport và nhiều tính năng đang tồn tại trong Chủ đề nhà phát triển trò chơi Cloux WordPress. Cloux phù hợp với các công ty trò chơi, trang web liệt kê trò chơi, nhóm & tổ chức eSport, đánh giá trò chơi & trang blog, công ty ứng dụng và trang web cửa hàng trò chơi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó cho các trang web khác. Bạn có thể dễ dàng thay đổi chủ đề theo nội dung trang web của bạn.

Viết một bình luận