Cloudme Host v1.1.2 – WordPress Hosting Theme + WHMCS

29/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: OceanThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.2

File size: 7.0 MB

Cập nhật: 29/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Cloudme Host là một Theme WordPress cao cấp thanh lịch, Nó hoàn toàn tương thích với các plugin WHMCS-Bridge, Visual Composer và WPML kết nối giữa WordPress và WHMCS, Cloudme Host phù hợp cho các trang web Hosting cũng như Công ty, Đại lý hoặc Tổ chức.

Viết một bình luận