Tổng hợp các ứng dụng giúp tạo USB cài đặt Windows

Hiện nay có rất nhiều các công cụ miễn phí giúp người dùng nhanh chóng tạo ra khả năng tự ...
Chi tiết...

Tùy biến đường dẫn Send to của Windows

Mặc định Windows chỉ có một số các tùy chọn nơi lưu cho tùy chọn ‘Send to’ trong menu chuột ...
Chi tiết...