Careerfy v3.6.0 – Job Board WordPress Theme

25/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: eyecix

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.6.0

File size: 51.9 MB

Cập nhật: 25/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Careerfy v3.6.0 là một chủ đề WordPress mang đến cho bạn giải pháp đơn giản nhất để hiển thị công việc trên bất kỳ loại trang web nào trong bảng công việc chủ đề wordpress. Bạn có thể đã biết, một số chủ đề wordpress bảng công việc thực sự lớn cung cấp tùy chọn để sử dụng cơ sở dữ liệu của họ và mở rộng trang web của bạn với lời mời làm việc.

Viết một bình luận