Captcha Plus v5.0.7 – WordPress Plugin

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: bestwebsoft

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0.7

File size: 6.7 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Captcha Plus là giải pháp bảo mật tốt nhất bảo vệ các hình thức trang web WordPress của bạn khỏi các mục spam. Nó có thể được sử dụng để đăng nhập, đăng ký, khôi phục mật khẩu, biểu mẫu nhận xét và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận