Business Finder v2.69 – Directory Listing WordPress Theme

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ait

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.69

File size: 12.1 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Vào đầu năm 2016, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với bản cập nhật chủ đề mới có tên Business Finder v2.69 một lần nữa dựa trên chủ đề Directory WordPress rất thành công của chúng tôi. Chúng tôi lập một danh sách các yêu cầu của khách hàng và chủ đề mới đã ra đời. Chủ đề Business Finder v2.69 WordPress hoàn toàn mới này sẽ đến với tất cả các khách hàng hiện tại của Trình tìm kiếm doanh nghiệp hiện tại của chúng tôi miễn phí. Đây là một chủ đề được viết lại hoàn toàn với các tính năng hoàn toàn mới, thiết kế cập nhật và khả năng tương thích với các plugin mới.

Viết một bình luận