BuddyForms v2.5.4 – WordPress Plugin Premium

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themekraft

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.5.4

File size: 10.7 MB

Cập nhật: 15/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

BuddyForms là một Plugin WordPress tạo các hình thức đẹp trong vài phút. Hình thức liên lạc, hình thức đăng ký và hình thức bài. WooCommerce & BuddyPress đã sẵn sàng. Mặt trước chỉnh sửa và kiểm soát sửa đổi. Nhà phát triển thân thiện – sạch sẽ và có thể mở rộng.

Viết một bình luận