BuddyApp v1.7.7 – Mobile First Community WordPress theme

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: SeventhQueen

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.7.7

File size: 23.1 MB

Cập nhật: 22/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

BuddyApp là một chủ đề WordPress tốt nhất cho bất kỳ loại cộng đồng tư nhân hoặc công cộng, trang web Intranet hoặc Extranet nào. Với thiết kế Sáng tạo và được xây dựng với phương pháp tiếp cận Di động đầu tiên, đây là một chủ đề cho phép bạn xây dựng một trang web nổi bật giữa đám đông.

Viết một bình luận