Breadcrumbs v1.1 – WordPress Plugin for Elementor

11/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WWPixels

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 858.8 KB

Cập nhật: 11/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Breadcrumbs là một Plugin WordPress Elementor một tiện ích bổ sung cho phép bạn dễ dàng thêm mẩu bánh mì trên trang web của mình bằng trình tạo trang Elementor.

Viết một bình luận