Branda Pro v3.3.0 – WordPress white label branding

23/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Incsub

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.0

File size: 10.6 MB

Cập nhật: 23/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Branda Pro là một Plugin WordPress bao gồm chế độ bảo trì và sắp có trang đích, trang đăng nhập, bảng điều khiển, email hệ thống, chân trang, menu và mã của bạn. Branda Pro là plugin xây dựng thương hiệu WordPress mượt mà nhất để dán nhãn trắng CMS của bạn.

Viết một bình luận