Bold Timeline v1.0.2 – WordPress Timeline Plugin

08/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: BoldThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.2

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 31/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Bold Timeline là một plugin dòng thời gian WordPress cho phép bạn hiển thị, dễ dàng, bất kỳ số lượng sự kiện theo nhiều cách khác nhau. Nó có các tùy chọn vô hạn – từ hướng ngang hoặc dọc đến cài đặt màu sắc & phông chữ, biểu tượng và phương tiện, hình dạng & kiểu dáng, căn chỉnh & vị trí, điểm đánh dấu & đường. Bold Timeline có trình tạo mã ngắn riêng, giúp dễ dàng sử dụng với bất kỳ trình tạo trang WordPress nào.

Viết một bình luận