Blake von Hauer v5.0 – Editorial Fashion Magazine Theme

09/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Burnhambox

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0

File size: 795.4 KB

Cập nhật: 09/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Blake von Hauer là một chủ đề WordPress bao gồm 09 tùy chọn bố trí để sử dụng cho bài viết trên blog của mình. Hơn thế nữa, bạn có thể kết hợp các kiểu liệt kê khác nhau bằng cách chỉ đặt số lượng bài đăng được hiển thị theo một kiểu cụ thể.

Viết một bình luận