BBQ Pro v2.7 – Fastest WordPress Firewall Plugin

25/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Plugin Planet

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.7

File size: 206.9 KB

Cập nhật: 25/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

BBQ Pro giúp giữ cho trang web WordPress của bạn an toàn và bảo mật bằng cách phát hiện và chặn các yêu cầu xấu. Điều này giúp bảo tồn tài nguyên máy chủ quý giá như bộ nhớ và băng thông. BBQ Pro chạy âm thầm trong nền, kiểm tra tất cả lưu lượng truy cập đến và chặn mọi yêu cầu URI có chứa nội dung khó chịu như base64_, eval (, .exec (và vô nghĩa độc hại khác.

Viết một bình luận