Awesome Import & Export v3.2.1 – WordPress Plugin

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ddeveloper

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.2.1

File size: 4.0 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Awesome Import & Export cho phép nhập và xuất bài đăng, trang, danh mục / thẻ, bài đăng tùy chỉnh, nhận xét, người dùng, bảng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh. Bạn cũng có thể nhập và xuất dữ liệu plugin tùy chỉnh như thương mại điện tử hoặc nhập / xuất dữ liệu của bất kỳ bảng cơ sở dữ liệu wordpress nào. Bạn có thể nhập bằng các tệp csv, excel, xml và xuất trong csv, excel, xml, pdf… với Plugin Awesome Import & Export.

Viết một bình luận