ATUM v1.6.5 – Inventory Management for WooCommerce

04/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Stock Management Labs

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.5

File size: 13.6 MB

Cập nhật: 04/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

ATUM là một Plugin WordPress giải pháp quản lý hàng tồn kho WooCommerce tiên tiến nhất cho các chủ cửa hàng nghiêm túc. Kiểm soát hoàn toàn việc sẵn sàng bán hàng tồn kho trong một gói quản lý chứng khoán được thiết kế đẹp mắt.

Viết một bình luận