Ask Me v5.7 – Responsive Questions & Answers

Phát hành: 2codeThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.7

File size: 6.9 MB

Cập nhật: 25/12/2018

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Ask Me là một chủ đề WordPress chuyên trang hỏi đáp, diễn đàn, website hỗ trợ, wiki… nó đi kèm với nhiều tính năng hơn. Ask Me có một trang hồ sơ cho người dùng, trang câu hỏi và trang câu trả lời. Ask Me rất dễ cài đặt và thiết lập và đi kèm với một tài liệu mở rộng, sẵn sàng sử dụng bố cục và ví dụ trang, và nhiều hơn nữa.

Ask-Me

NHẬT KÝ THAY ĐỔI

V 5.7 21 December 2018

 • Last WordPress version ready.
 • Update the last version WooCommerce.
 • Added a new option to make the user can active the best answer or not.
 • Added a new option to remove the question slug or not.
 • Added a new option to choose your add post page from the setting.
 • Added a new option to activate the add post works by popup or not.
 • Changed the “Ask question button” widget to “Buttons”.
 • Added to the widget “Buttons” option to choose the button, ask question, add post, login, signup, or custom link.
 • Added a new option to add your breadcrumb separator.
 • Added a new option at User setting/Register Setting to choose when user click on logout will go to the same page, home page or custom link.
 • Added the WhatsApp share at the theme.
 • Added a new option at the register and edit profile to activate the other field at the gender or not.
 • Added a new field at gender to add other.
 • Added a new option to show the best answer at the question loop, or most voted answer, or the last answer.
 • FIXED: bug fixes.

 

LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

2 thoughts on “Ask Me v5.7 – Responsive Questions & Answers

Bình luận