Asgard v1.1.3 – Social Media Alerts & Feeds WordPress Builder

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Odin_Design

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.3

File size: 7.1 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Với Asgard, bạn sẽ có thể tạo thông báo từ các mạng xã hội khác nhau để cho khách truy cập biết bạn đang làm gì, hiển thị nguồn cấp dữ liệu của bạn hoặc chỉ cần có hộp thích / theo dõi!

Viết một bình luận