Arnica v1.0.2 – Creative Coming Soon WordPress Plugin

21/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: AthenaStudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.2

File size: 6.0 MB

Cập nhật: 21/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Arnica là một Plugin WordPress sáng tạo và chuyên nghiệp Coming Soon được xây dựng với khung Bootstrap. Nó bao gồm đăng ký Ajax MailChimp và Google Maps.

Viết một bình luận