Appender v1.0 – Copycat Content Protection for WordPress

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: merkulove

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 1.2 MB

Cập nhật: 31/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Appender là một plugin WordPress bổ sung bản quyền của bạn vào bất kỳ văn bản sao chép nào trên trang web của bạn. Plugin bảo vệ nội dung văn bản của trang web WordPress với chuỗi bản quyền có thể tùy chỉnh.

Viết một bình luận