Annusa v1.0.0 – Modern Digital Bakery WordPress Theme

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themezinho

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 26.1 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Annusa là cách bố trí đại lý kỹ thuật số dựa trên chuyển đổi vi mô cho các đại lý và dịch giả tự do hoàn toàn đáp ứng với thiết kế bóng bẩy phù hợp với mọi lĩnh vực sáng tạo. Nó được xây dựng trên Khung Bootstrap cung cấp HTML sạch, ngữ nghĩa và không khí có cấu trúc tốt.

Viết một bình luận