All In One Slider v3.7.5.2 – Responsive Slider Plugin

21/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LambertGroup

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.7.5.2

File size: 14.7 MB

Cập nhật: 21/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

All In One Slider là một plugin WordPress Jquery Slider nâng cao, bao gồm: Công cụ quay vòng biểu ngữ, Biểu ngữ hình thu nhỏ, Biểu ngữ với danh sách phát, Trình trượt nội dung, Băng chuyền. All In One Slider cho phép bạn dễ dàng tạo các thanh trượt mạnh mẽ với văn bản hoạt hình bằng cách sử dụng các thẻ tiêu chuẩn HTML, làm cho thanh trượt rất dễ thiết lập và bảo trì. Vui lòng kiểm tra các video hướng dẫn cho từng sản phẩm và xem trước trực tiếp để thuyết phục bản thân về chất lượng của nó.

Viết một bình luận