Alis v4.0 – Wedding Planner WordPress Theme

03/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: vamtam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.0

File size: 22.1 MB

Cập nhật: 03/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Alis là một chủ đề được xây dựng và phù hợp cho các doanh nghiệp đám cưới và Wedding Planner. Nó có thiết kế định hướng mục đích và nó phù hợp cho người dùng có kỹ năng lập trình bằng không cũng như các nhà phát triển tiên tiến. Alis bao gồm một bộ sưu tập lớn các trang được thiết kế trang nhã có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau – thông báo đám cưới, trang chụp ảnh và thư viện, lời mời đám cưới, sổ lưu bút và trang RSVP. Bạn có thể thêm các địa điểm tổ chức đám cưới trên bản đồ. Bạn cũng có thể dễ dàng thiết lập một sổ đăng ký quà tặng.

Viết một bình luận