Aldo v1.0 – Black and White Gutenberg Blog WordPress Theme

27/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThemeREX

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 6.1 MB

Cập nhật: 27/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Aldo là một Blog WordPress sạch & mới dựa trên trình xây dựng trang Gutenberg. Nó thích hợp cho blog bài đăng của khách, rouge, blog thích hợp, người cho, blog lan truyền, quà tặng, hướng dẫn, danh mục cá nhân và blog hướng dẫn. Ngoài ra, Aldo phù hợp với homer, nói cho tất cả, kinh doanh, tiền điện tử, chuyên nghiệp, đảo ngược, nhà văn và tin tức thế giới.

Viết một bình luận