AffiliateWP v2.4.5 – WordPress Plugin

03/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: AffiliateWP

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.4.5

File size: 6.3 MB

Cập nhật: 22/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

AffiliateWP v2.4.5 đã tích hợp hoàn toàn với tất cả các plugin thành viên và thương mại điện tử chính của WordPress. AffiliateWP v2.4.5 theo dõi các lượt giới thiệu liên kết một cách đáng tin cậy, ngay cả trên các máy chủ có bộ nhớ đệm tích cực. Nó trông và cảm thấy như đó là một phần của WordPress. Có một số lượng không giới hạn các chi nhánh tích cực quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn. Các chi nhánh có thể dễ dàng xem số tiền họ đã kiếm được, số tiền đang chờ thanh toán và thậm chí cách URL giới thiệu của họ đã được thực hiện theo thời gian trên.

Viết một bình luận