Adventure Tours v3.7.0 – WordPress Tour/Travel Theme

05/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themedelight

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.7.0

File size: 14.2 MB

Cập nhật: 05/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Adventure Tours là một chủ đề WordPress được phát triển cho các công ty du lịch và nhà điều hành tour du lịch ở mọi quy mô. Adventure Tours cung cấp rất nhiều tính linh hoạt và khả năng trong việc thiết lập các tour du lịch. Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu thuộc tính tour tùy thích. Những thuộc tính này sau đó có thể được sử dụng để thiết lập một hình thức tìm kiếm. Hệ thống xếp hạng tour cho phép khách hàng của bạn đánh giá các tour.

Viết một bình luận