Advanced WooCommerce Reporting v5.0

Phát hành: proword

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0

File size: 14.7 MB

Cập nhật: 23/06/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Advanced WooCommerce Reporting là một Plugin WordPress với hệ thống báo cáo toàn diện và đầy đủ nhất cho bạn thấy một báo cáo đầy đủ về Đơn hàng gần đây, Tóm tắt đơn hàng, Lượt xem sản phẩm hàng đầu, Phiếu giảm giá, Trạng thái đơn hàng, Chứng khoán, Giao hàng, Thuế, Danh mục và Dễ dàng đường. Bạn có thể lọc các báo cáo chi tiết theo ngày và các tùy chọn liên quan khác.

Advanced-WooCommerce-Reporting

Ngoài ra, Advanced WooCommerce Reporting đã tạo một phần mà bạn có thể đặt số tiền bán hàng tháng mong muốn của mình (được gọi là Dự kiến ​​bán hàng) và sau đó xem báo cáo về Dự án bán hàng thực tế Projectd Vs cho mỗi tháng trong năm.

Danh sách tính năng

 • Clean Design
 • Responsive Layout – Latest version of Bootstrap
 • Compatible with last version of wordpress
 • Easy to Use UI
 • RTL
 • Visual Reports : Pie chart & Bar chart for display the reports
 • Search From : There is separate search form for each report page.
 • Data Grid : The search result (reports) will be displayed as grid layout with some options :
  • Number of Rows : You can set number of rows.
  • Export Date : There are 3 types of export for each grid : Export to CSV, Excel and PDF plus copy option(Html5 Supported).
  • Show/Hide Columns : You can show/hide grid columns.
 • Powerful Dashboard with Many Useful Summarize Reports.
 • Advanced Reports :
  • All Orders : Generate a perfect reports from orders with many details : Order name, Status, Gross amount, Net Amount, Shipping amount, Tax and …
  • Product Report : Display product details such as : Product name, category, Sale Qty and …
  • Category Report : Display category details such as : Category name, Amount and …
  • Country & State Report : Generate report for countries and states with order detail of each.
  • Tax & Refund Report : Reach to useful reports without any calculations, just with one CLICK!
  • Providence : If you want to increase your sale, you should define some targets and try to reach them. We provide an advanced report for this purpose, you can compare the current actual sales with your target and discover the new plan for increase the sales!
  • and more …
 • Invoice in “All Orders” report
 • Send reports via Email in schedule time
 • Compatible with some Plugins and Extra add-ons :
LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Bình luận