Advanced Floating Content v3.3.7 – WordPress Plugin

27/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CodeTides

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.7

File size: 292.6 KB

Cập nhật: 05/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Advanced Floating Content được tạo ra để sử dụng cho tất cả trong một mục đích của Google và nó không khó sử dụng, giao diện cố gắng bao gồm mọi thứ trong một plugin duy nhất để đảm bảo bạn đã thắng thử các plugin khác. cho dù bạn cần hiện thông báo chân trang hay cảnh báo tiêu đề dính, các tiến bộ tính năng sẽ xuất hiện trên trang web, bạn cần truyền các kết nối mạng xã hội, hình ảnh thương mại hoặc nội dung HTML thay đổi, mọi thứ mà Plugin Advanced Floating Content làm cho bạn.

Viết một bình luận