Advanced Custom Fields Pro v5.8.8 – WordPress Plugin

05/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ACF PRO

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.8.8

File size: 3.7 MB

Cập nhật: 27/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Advanced Custom Fields Pro v5.8.8 là một Plugin WordPress bao gồm các trường & tính năng bổ sung để phát triển tốt hơn các trang web bao gồm Khối PHP, Trường lặp lại, Công cụ xây dựng trang, Phòng trưng bày phương tiện và Trang tùy chọn tùy chỉnh. Advanced Custom Fields Pro v5.8.8 có khả năng tùy biến cao và năng động mạnh mẽ. Chúng tích hợp sâu với các trường tùy chỉnh cho phép các nhà phát triển PHP tạo ra các giải pháp riêng biệt với phát triển chủ đề WordPress.

Viết một bình luận