Admin Menu Editor Pro v2.10.12 – WordPress Plugin

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Admin Menu Editor Pro

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.10.12

File size: 2.8 MB

Cập nhật: 24/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Admin Menu Editor Pro v2.10.12 giúp bạn tùy chỉnh menu quản trị WordPress để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn – hoặc của khách hàng.

Viết một bình luận