Admin Columns Pro v5.0.1 – WordPress Plugin

28/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: admincolumns

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0.1

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Admin Columns Pro v5.0.1 là một Plugin WordPress giúp Thêm, loại bỏ và sắp xếp lại các cột của bạn. Sử dụng giao diện kéo và thả của chúng tôi, được hàng ngàn người dùng trên khắp thế giới yêu thích, bạn có toàn quyền kiểm soát các bài đăng của mình và các màn hình tổng quan khác. Thêm, xóa và sắp xếp lại bất kỳ cột nào cho bài viết, người dùng, phân loại, bình luận và phương tiện truyền thông. Với Admin Columns Pro v5.0.1 bao gồm hơn 90 cột để lựa chọn bao gồm: hình ảnh đặc trưng, trường tùy chỉnh và phân loại. Tạo giao diện mà bạn luôn mơ ước (nếu bạn có thể sử dụng WordPress nhiều như vậy).

Viết một bình luận