Admin Columns Pro v4.6.2 + Addons Plugin

Phát hành: ADMIN COLUMNS

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.6.2

File size: 3.8 MB

Cập nhật: 29/05/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Admin Columns Pro v4.6.2 là một Plugin WordPress giúp bạn thêm, loại bỏ và sắp xếp lại các cột, với giao diện kéo và thả của chúng tôi, được hàng ngàn người dùng trên khắp thế giới yêu thích, bạn có toàn quyền kiểm soát các bài đăng của mình và các màn hình tổng quan khác. Thêm, xóa và sắp xếp lại bất kỳ cột nào cho bài viết, người dùng, phân loại, bình luận và phương tiện truyền thông. Với hơn 90 cột để lựa chọn bao gồm: hình ảnh đặc trưng, ​​trường tùy chỉnh và phân loại. Tạo giao diện mà bạn luôn mơ ước với Admin Columns Pro v4.6.2.

Admin-Columns-Pro

Danh sách tính năng

Horizontal Scrolling
With horizontal scrolling there is no limit to the amount of content that fits in a single table.

User Conditions
Each user can have its own personalised table view. Each view can be set specific to a role or user.

Custom Fields
Display, search, edit and export all your custom field data from posts and users from the overview. Custom Fields are fully supported.

Advanced Custom Fields
Admin Columns is 100% compatible with ACF and allows you to search, export and edit your custom content like never before.

Multiple Table Views
You can have multiple views for the same table. Very usefull when you want to have a table for a specific task or user.

Multisite
Admin Columns works great on WordPress Multisite Network. And you can customize both the Network Users and Sites table.

Local JSON
Export you column settings to JSON or PHP for easy syncronization between sites.

Woocommerce
Admin Columns can help you greatly improve managing your online WooCommerce shop. Updating and finding products has never been easier.

LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Bình luận