Adifier v3.8.2 – Classified Ads WordPress Theme

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: spoonthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.8.2

File size: 4.4 MB

Cập nhật: 20/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Adifier v3.8.2 là một thị trường quảng cáo phân loại thực sự đầy đủ. Tất cả các tính năng của nó được xây dựng từ đầu, kết quả là chỉ có những thứ được yêu cầu. Adifier v3.8.2 được thiết kế cẩn thận với rất nhiều phân tích về tất cả các thị trường phổ biến để bao gồm tất cả các tính năng có sẵn và thêm những tính năng còn thiếu. Chúng ta hãy xem một số tính năng mà chủ đề cung cấp.

Viết một bình luận