Adifier v3.7.6 – Classified Ads WordPress Theme

Phát hành: spoonthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.7.6

File size: 5.8 MB

Cập nhật: 06/05/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Adifier v3.7.6 là theme quảng cáo phân loại tùy chỉnh, dùng làm website mua bán theme online gần giống như trang themeforest.net. Người dùng của bạn sẽ có thể trình bày quảng cáo của họ tốt hơn với tùy chọn để chọn loại quảng cáo sẽ gửi thông tin rõ ràng cho người mua tiềm năng. Họ sẽ có thể chọn một trong những điều sau đây: bán, đấu giá, mua, trao đổi, tặng quà. Khách truy cập cũng có thể lọc quảng cáo theo loại này.

Adifier

 

Các tính năng chính của Adifier v3.7.6 bao gồm:

 • Multiple Ad Types
 • Advanced Custom Fields
 • Monetization – Earn From Ad Posting
 • Monetization – Earn From Ad Promoting
 • Payment Methods
 • Messaging System
 • Reviews System
 • Auction System
 • Social Login
 • User Dashboard
 • Compare Ads

 

Bình luận