Add Product Tabs v1.1.4 – WordPress Plugin for WooCommerce

17/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XforWooCommerce

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.4

File size: 407.1 KB

Cập nhật: 17/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Add Product Tabs là một Plugin WordPress giúp bạn tạo các tab với bảng từ CSV, hình ảnh, video, văn bản, HTML hoặc shortcode. Tạo các tab từ các khóa meta sản phẩm một cách dễ dàng. Đổi tên hoặc vô hiệu hóa mô tả ngắn hoặc các tab thông tin bổ sung. Cộng với các tab có điều kiện!

Viết một bình luận