Ad Overlay Anything v1.8 – videos, images or text

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: johnh10

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8

File size: 269.8 MB

Cập nhật: 05/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Ad Overlay Anything là một Plugin WordPress hiển thị quảng cáo của bạn trên bất kỳ thứ gì, bao gồm video, hình ảnh hoặc khối văn bản được nhúng. Tăng mức độ hiển thị quảng cáo và doanh thu trang web của bạn bằng cách đặt quảng cáo có liên quan trực tiếp lên nội dung quan trọng nhất của bạn! Bạn có thể sử dụng Ad Overlay Anything như một plugin WordPress hoặc đưa nó trực tiếp vào các trang web của riêng bạn mà không cần WordPress.

Viết một bình luận