BigEvent v2.2.7 – Conference Event Theme

BigEvent là một chủ đề WordPress tùy biến cao cho bất kỳ loại sự kiện nào như hội nghị, gặp gỡ, hòa nhạc, hội thảo, hội nghị thượng đỉnh, trại, v.v. Chủ đề này chứa một gói hoàn chỉnh để quản lý địa điểm, lịch… Read More